VERANTWOORDING

Het Bestuur van de NOVA heeft mij gevraagd om een eerste opzet te maken voor een archief van de NOVA.
Het is vooralsnog niet de bedoeling om een fysiek documentenarchief aan te leggen.
In eerste instantie beperk ik mij tot een inventarisatie van de plaatsen waar NOVA gerelateerde documenten zich bevinden.
Zelf bezit ik alle jaargangen van de tijdschriften waarin de NOVA haar verenigingsnieuws heeft gepubliceerd, vanaf HET VEERWERK tot VIDEO EMOTION.
Deze tijdschriften heb ik op 8 augustus 2016 overgedragen aan Ben Teeninga.

Uit deze tijdschriften heb ik artikelen gehaald die voor een historisch overzicht van de NOVA mogelijk van belang zijn.
Deze artikelen zijn vanaf de eerste jaargang (van HET VEERWERK) successievelijk tot de jongste jaargang (van VIDEO EMOTION) in deze archief-website opgenomen.

Heeft u NOVA gerelateerde documenten in uw bezit?
Zo ja, zou u dan een korte beschrijving kunnen maken van bedoelde stukken?
Ik kan deze gegevens dan meenemen bij mijn inventarisatie.

Alvast bedankt voor de moeite.

Arie de Jong

De stand van zaken is momenteel (AUGUSTUS 2016):


update: 08-08-2016