Gisteren kreeg ik bericht van het overlijden van Herman Witteveen.
Voor degenen die al minstens 17 jaar lid zijn van de NOVA, zullen beslist Herman hebben gekend. Hij is op het einde van de tachtiger jaren enkele jaren secretaris van de NOVA geweest en hij was ook een van de eerste cursusleiders voor het voor die tijd nieuwe begrip "videofilmen".
Herman is 77 jaar geworden.
Vroeger woonden de Witteveens in Veenendaal; in het begin van de negentiger jaren zijn zij verhuisd naar:
    Avondster 38
    4907 VA  Oosterhout 
De crematie vindt plaats op dinsdag 27 maart om 14.30 uur in het uitvaartcentrum Zuylen aan de Tuinzigtlaan 11 te Breda. Vanaf de A16 afslag Breda/Etten en daarna de Ettensebaan volgen richting Breda.