Op 22 mei j.l. is Karel van Rijsinge overleden. Karel heeft met veel energie en nauwgezet tot 1993 de NOVA-filmotheek beheerd. Voor zijn vele verdiensten ontving Karel van Rijsinge in 1984 de Unica medaille en werd later tot erelid van de NOVA benoemd. Door zijn wankele gezondheid kon Karel de laatste jaren het NOVA-gebeuren slechts op een afstand volgen, maar hij bleef betrokken bij de organisatie die hij in zijn hart gesloten had. Hij ruste in vrede.