Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat ons erelid Jan van Weeszenberg op 85 jarige leeftijd is overleden