Beste clubleden.

 

Voor de jaarlijkse seizoensafsluiting zijn er op 9 juni  inschrijvingen van 3 leden en 3 bestuursleden.

Oorzaak van het lage aantal inschrijvingen ligt in het feit dat vele van jullie reeds op vakantie zijn of om andere redenen niet aanwezig kunnen zijn.

Het organiserend comité (Harry Baggen en N.N.) heeft daarom besloten de seizoensafsluiting voor 2010 niet door te laten gaan.

 

Uiteraard betekent dit ook dat wij de seizoensafsluiting ter discussie willen stellen en met jullie overleggen of de seizoensafsluiting nog wel van deze tijd is, misschien het tijdstip niet past of gezocht moet worden naar een alternatief.

 

Voor dit overleg zullen we op de clubavond in september een eerste aanzet geven.

 

Dit alles betekent dat vakantieseizoen 2010 begonnen is en het bestuur van VIDEOOM jullie daarom een fijne vakantie en veel filmplezier toewenst wat hopelijk resulteert in mooie films voor onze clubavonden.

 

Namens het bestuur: Leo Gerards, Math Eggen, Harrie Baggen en N.N.

 

N.N.