Secretariaat:  Mw. Jessy Gielkens, Vloedsgraaf 10, 6367 KA  VOERENDAAL,
tel. 045 Ė 5752493, e-mail jg@lcmbs.com

 

 


 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

op maandag 12 april 2010

in het Gemeenschapshuis Welten

Weltertuynstraat 44, Heerlen

AGENDA

 

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Ingekomen stukken met betrekking tot vergadering

4.      Notulen algemene ledenvergadering 27 april 2009

5.      Notulen bijzondere ledenvergadering 14 september 2009

6.      Notulen bijzondere ledenvergadering 14 december 2009

7.      Jaarverslag Secretaris

8.      Financieel Verslag Penningmeester (Leo van Emmerik)

9.      Verslag Verificatiecommissie

10.  Dťcharge Bestuur

11.  Verkiezing Voorzitter: Huub Roeselers (niet herkiesbaar)
GeÔnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat tot aanvang van de vergadering

12.  BeŽindiging secretariaatsfunctie
GeÔnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat tot aanvang van de vergadering

13.  Benoeming Verificatiecommissie

14.  Begroting 2011

15.  Vaststellen contributie 2011

16.  Vaststellen programma

a.      inbreng nieuwe ideeŽn

b.      oprichten programmacommissie

17.  Bar open of dicht

18.  Nieuwjaarsbijeenkomst

19.  Rondvraag

20.  Sluiting