INTRODUCTIE

VIDEOOM wil een ontmoetingspunt zijn voor amateurvideofilmers, die tot een betere filmische prestatie willen komen.
VIDEOOM wil dit realiseren door uitwisseling van ervaringen, het verkrijgen van adviezen en commentaar, het bekijken en bespreken van films, het deelnemen aan groeps- en clubproducties.
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden en filmfestivals georganiseerd door de LOVA en de NOVA.

De clubavonden vinden plaats op elke tweede en vierde maandag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) in het
 

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145 in Heerlen
Aanvang 19:30 uur

Door het lidmaatschap is men tevens aangesloten bij de Limburgse en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs.

De contributie bedraagt EUR 62 per jaar, of EUR 15,50  per kwartaal incl. lidmaatschap van de LOVA en de NOVA, te storten op Bankrekening 3991486, t.n.v. Videofilmclub VIDEOOM - Heerlen.

Voor informatie omtrent Videofilmclub VIDEOOM kunt u zich wenden tot het secretariaat, 
Mathieu Eggen
telefoon
(043) 4511952

  

update:
2011-09-09