ORGANISATIE

Videofilmclub VIDEOOM is lid van de LOVA - de Limburgse Organisatie voor Audiovisuele Amateurs. Deze is op haar beurt weer aangesloten bij de NOVA.
De NOVA is aangesloten bij de UNICA - Union Internationale du Cinéma

Het bestuur bestaat sinds de Jaarvergadering van 12 april 2010 uit de volgende personen:

Leo Gerards - Voorzitter
Tel. (045)
571 11 81
Mathieu Eggen - Secretaris a.i.
Tel. (043) 451 19 52
N.N.   - Penningmeester a.i.
Postbank 3991486, t.n.v. VFC VIDEOOM Heerlen
- Ledenadministratie
Tel. (043) 451 19 52
Mathieu Eggen - Technisch Commissaris
- Vice-voorzitter
Harry Baggen - Lid
 

Overige functies:

Arie de Jong Webmaster
Huub Paffen Verificatiecommissie
Jo Verheggen Verificatiecommissie

update:
2010-12-15