N.N. BENOEMD TOT PENNINGMEESTER

Tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering op 14 december 2009 is N.N. gekozen tot penningmeester van VFC VIDEOOM.

Het Bestuur en de leden danken Leo van Emmerik voor zijn voortreffelijke arbeid als penningmeester van VFC VIDEOOM, gedurende meer dan tien jaar.