Ingelaste Algemene Ledenvergadering

Aan het begin van de clubavond van 14 december zal een korte Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Deze is speciaal ingelast omdat onderstaand agendapunt niet tot de volgende ledenvergadering kan wachten.

 

 

AGENDA

 

Verkiezing van een nieuw bestuurslid, tevens penningmeester (N.N. heeft zich kandidaat gesteld)