TAAKVERDELING BESTUUR

 

Voor alle duidelijkheid wil het bestuur jullie nogmaals wijzen op de veranderde bestuursfuncties:

 

Leo Gerards, Voorzitter

Leo is onze vertegenwoordiger bij de LOVA en onderhoudt de persoonlijke contacten binnen en buiten de vereniging.

 

Math Eggen, Vice Voorzitter en secretaris a.i.

Math doet het secretariaat, de technische commissie en is lid van de programma-commissie.  

 

Harry Baggen, Bestuurslid

Harry is samen met Leo onze vertegenwoordiger bij de LOVA, doet algemene zaken en is lid van de programma-commissie.

 

N.N., Penningmeester

Hierin is opgenomen de ledenadministratie (waaronder ook het afmelden voor clubavonden)

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons dan even weten?

 

N.N.