CINESHOT

Opmerking:
Vanaf de eerste uitgave van Cineshot is Hoofdredacteur Jacques Janssen een fel pleitbezorger voor individuele leden. Hij schuwt de polemiek niet.
Het NOVA-secretariaat nagelt clubs openlijk aan de schandpaal wanneer zij hun ledenlijsten niet op tijd inleveren.

Diverse artikelen in verschillende rubrieken

1971-01 Cineshot Abonnement  1971 f 10 = ca. 17 in 2012  Abonnement  1973 f 15 = ca. 22 in 2012 (voor leden f  9 in contributie NOVA)
1971-05 De NOVA is een demokratische organisatie
1971-07 Distrikt NH'63 nieuwe querulant wie is hier de querulant?
1971-07 5 Jaar NOVA-sekretaresse
1971-08 Tien vragen aan A.J. Hendriks
1971-09 Wie is Jan van Weeszenberg? correctie
1971-12 Noord-Holland uit de NOVA
1972-02 NH'63 is druk bezig
1973-01 Hoe staan de zaken ervoor?
1973-03 Wat doet Mary eigenlijk?
1973-05 Na STUDIO VRIJ 7000 reakties van smalfilmers
1974-01 Secretariaat verhuist van Utrecht naar Jutphaas
1974-05 Verstand en Misverstand Sinds de invoering van het individuele lidmaatschap hebben meer dan 60 clubs hun NOVA-lidmaatschap opgezegd
1974-07 Grijp uw kans Films van individuele leden laten beoordelen door Distrikten


update: 16-02-2015