STRUCTUUR NOVA

1931 Statuten en Huishoudelijk Reglement Nederlandsche Smalfilmliga NSL Bron: Stadsarchief Rotterdam archiefnummer 795
1948 Aanzet tot de vorming van een federatieve landelijke organisatie
1960 Reus op lemen voeten - Andere organisatievorm voor de N.O.V.A.?
1964 Achter de schermen van het NOVA-secretariaat betaalde assistente
1965 Nog eens .. de Districtsvorming
1966 Een gedenkwaardig jaar is voorbij districtsvorming / erkenning door Ministerie (aanloopsubsidie) / eigen 16mm projector
1966 Administratieve Indeling van de NOVA-Districten 1966
1966 Subsidie van CRM - toelating van individuele leden
1966 NOVA-Bestuur
nieuw: Administrateur
1966 De NOVA in 1966
full-time secretaresse mevr. De Klerk
1968 Conflict met het westen
1968 Statuten en Huishoudelijk Reglement
1970
De NOVA in 1971
Contributie f 15, incl. verplicht CINESHOT  / Subsidie f 52500 = ca. 95000 in 2012 / meer individuele leden / uitbreiding secretariaat
1972 NH'63 treedt uit de NOVA
1978 Rapport betreffend NOVA-struktuur onderzoek
1978 Bijlage 2: Verdeling van de clubs over de distrikten en groeimogelijkheden
1978 Bijlage 3: Tips voor het stichten van clubs
1982 Bestemmingsfonds

1983 Memorandum
1984 ReNOVAtie
1984 Hartekreet van Arie de Jong
1985 Deel-lidmaatschappen
1985 Voorstel voor de reorganisatie van de NOVA Statuten
1986 ZH II opgericht
1986 Arie de Jong stopt als secretaris (werkelijke reden: penningmeester houdt in het Bestuur contacten met WVC m.b.t. subsidies geheim)
1987 Overgangsproblemen naar federatie
1988 Uittreden LOVA
1990 Ommekeer
1990 Bestuur NOVA

2001 Aantal NOVA-leden ruim 3100
2003 Historie NOVA

2009 NOVA Nieuws: NOIA/OFON opgeheven
2011 Nieuw NOVA Bestuur
2012 NOVA 80 jaar
2012 Fusie ZH I en ZH II tot ZH'12 

update: 16-06-2016