WEBSITES VAN ARIE DE JONG

 

HET VEERWERK

1932-07 Wat HET VEERWERK wil
1932-07 Over de toekomst van het kino-amateurisme in Nederland door D. Knegt
1932-07 Jaarlijkse contributies
1932-09 2 x 8 = 16. Een omwenteling op Smalfilmgebied?
1932-11 HET VEERWERK Officieel Orgaan der NSL
1932-12 Naar een Internationale Organisatie van het Smalfilm-Amateurisme
1933-01 2e internationale amateurfilmwedstrijd (UNICA)
1933-03 Jaarverslag NSL 1932
1933-05 Onze drie formaten
1935-09 Technisch Archief
1935-12 Sprekerslijst
1936-05 Bijdrage 1936 f 2,50 in 1936 = € 23 in 2011, incl. tijdschrift (zie Koopkracht sinds 1931)
1936-12 1e lustrum
1937-07 Wedstrijdreglement
1938-07 Wereldwisselprijs door Nederland geschonken
1938-12 Bedanken Krijn, Mol, Blok en Boer
1939-09 Mobilisatie Secretaris
1940-07 Beperkingen vanwege de oorlog
1941-04 Bijna 10 jaren N.S.L.
1941-06 Definitie Filmamateur
1941-12 Kinowedstrijden vanaf 1927
1941-12 2e lustrum
1941-12 Geen "herdenking"
1942-01 Trouw zal blijken...
1942-07 Aftreden van enkele bestuursleden
1942-07 De Liga bouwt voort!
1942-09 Ontheffing van bevoegdheden van het Bestuur van de NSL
1942-10 Beschikking van den Voorzitter der NSL
1943-01 Verbod filmen van verkeersinstallaties
1943-02 Filmkeuring etc.
Geen HET VEERWERK tussen mei 1943 en november 1945
1945-11 Den blik vooruit!  Herrijzende Liga!
1945-11 Ons Smalfilmblad HET VEERWERK begint weer te draaien
1947-02 Reorganisatieplannen
1947-04 Filmclubs
1947-05 Nieuwe spelling: Nederlandse Smalfilmliga
1947-05 Alleen individuele leden bij de NSL
1948-04 Reorganisatie-voorstellen
1948-06 Start "Filmotheek"
1948-08 Federatie-plannen; weerstand tegen Nederlandse Amateur Cineasten Federatie
1948-09 Wijziging statuten
1948-12 Aanzet tot de vorming van een federatieve landelijke organisatie
1949-03 Nederlandse Smalfilm Liga 17 jaar
1949-03 Welkom NOVA
1949-11 Smalfilmers en de Filmkeuring
1951-02 Brusse-Wisselprijs
1951-04 De Zilveren Télélens Wisselprijs
1951-11 Contact buitenland
1951-12 Van Dorp-Wisselprijs voor 8mm documentaires
1952-01 20-jarig jubileum U.S.A Utrecht
1952-02 20-jarig bestaan van de H.A.F. Den Haag
1952-05 10 jaar Leidse Smalfilm Liga
1954-08 Z.K.H. Prins Bernhard Beschermheer (Kop: Nederlandse Organisatie van Amateur-filmers)
1956-01 BUMA
1956-02 Wie zijn filmamateurs?
1956-03 20-jarig bestaan van De Smalle Band Amsterdam
1956-03 Waarom gaan wij naar het N.O.V.A.-congres?
1956-12 1000ste lid

1956-12 Smalfilmers in Groningen vierden feest - 10 jarig bestaan
1957-03 De HAF 25 jaar
1957-11 Jubileum RSL-Rotterdam 25 jaar
1958-04 De U.S.A. in een nieuw huis Nationale Filmwedstrijd 1958 bij de USA
INHOUDSOPGAVE:
1935
1938
1939
1940
1941
1942
1943/1945/1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
 

update: 14-10-2013