JAARVERSLAGEN

1932
Finantieel jaarverslag 1932
1933
Jaarvergadering 1934
1934
Jaarvergadering 1935
Financieel jaarverslag 1935
1935

Jaarvergadering 1936
1936
Jaarvergadering 1937
1937
1938
1939
1940
1941
Jaarvergadering 1942
Vergadering 1945
1947 Het Liga Congres te Utrecht

Jaarvergadering 1948
Jaarvergadering 1951
Jaarvergadering 1952
Jaarvergadering 1955
Jaarvergadering 1956
Jaarvergadering 1961
Jaarvergadering 1962
Jaarvergadering 1962-1
Jaarvergadering 1963
1966 NOVA Gedelegeerden te Utrecht bijeen expl. balans
1967 penn. financiŽn
1968 financiŽn
 

1969 Gedelegeerden Vergadering Subsidie f 39514 = ca. Ä 75000 in 2012
1970 Gedelegeerden Vergadering HSL tegen verplicht abonnement Contributie
1971 Agenda 1971 verslag Bestuur Gedelegeerden Vergadering
1972 Bestuur Subsidie f 42636 = ca. Ä 67000 in 2012 1972-02
1972 Jaarvergadering agenda verslag 1972
1973 Vergadering agenda verslag Bestuur Najaarsvergadering
1974 Bestuur Jaarvergadering
1975 Jaarvergadering Bijzondere ledenvergadering
Contributie f 28(=Ä32 in 2012), incl. verplicht FILMBEELD
1975/76
1976 Bestuur-1 Bestuur-2 Jaarvergadering
Contributie verhoogd tot f 33(=Ä35 in 2012)
1977 Bestuur-1 Bestuur-2 Bestuur-3 Jaarvergadering
Contributie verhoogd tot f 36(=Ä37 in 2012)

1977/78
1978 Bestuur-1 Klaas Brouwer, Marten Grevenstuk en Arie de Jong in Stuurgroep
Bestuur-2 Verslag-2 Bestuur-3
1979 Bestuur-1 JurycoŲrdinator Districts-correspondentschap Bestuur-2 financiŽn
1979 Jaarvergadering Contributie verhoogd tot f 40(=Ä37 in 2012)
1980 Bestuur-1 Jaarvergadering Contributie wordt jaarlijks verhoogd met 5% financiŽn
1981Bestuur Jaarvergadering
1982 Jaarvergadering financiŽn
1983 NOVA "1983" Bestuur-2 Bestuur-3 Jaarvergadering Bestuur-4 Bestuur-5 werkbestuur Ledenvergadering financiŽn
1984 Bestuur-1 Bestuur-2 Bestuur-3 Bestuur-4 Bestuur-5 Ledenvergadering
1985 Bestuur-1 Bestuur-2 Bestuur-3 Bestuur-4 Ledenvergadering Reorganisatie agenda Ledenvergadering-2 Bestuurswisseling
1985 Uit de Federatieraad Contributie f 4,75 plus f 6,50 voor het NOVA-paspoort
1986 Federatieraad
1996 Uit de Federatieraad december 1996: BUMA, STEMRA


 
Jaarverslagen
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

update: 16-10-2013